AZIAM TREK -Imlil -Marrakech  

              

  Discover Morocco on foot -  Maak te voet kennis met Marokko - Découvrez le Maroc à pied   

groepswandelreizen

individuele wandelreizen

wandel je niet?

informeren reserveren

de mensen achter
Aziam Trek

waarom
Aziam Trek

scholingsfonds

reacties
publicaties

   naar de startpagina

 

 

berber girl 


  Zoals je hebt kunnen lezen op de pagina Waarom Aziam Trek geven we de mensen die voor ons werken vooral in het heden een steuntje in de rug. Als je ziet dat het werkt, vraag je je af of je niet nog meer kunt doen, voor de toekomst en ook voor anderen. Voor veel Marokkaanse mensen is hun analfabetisme een groot probleem en ze hebben er alles voor over om hun kinderen dat lot te besparen. Kinderen zijn hun toekomst, maar hebben hun kinderen wel toekomst?

  Daarom hebben we in 2007 een fonds in het leven geroepen; scholingsfonds AL MOUSTAKBAL NWA ARRADENE, Marrokaans/Berbers voor DE TOEKOMST VAN KINDEREN.
  Dit fonds moet het onder meer mogelijk maken om kinderen van wie de ouders dat niet kunnen betalen, toch te laten (door)leren. En dan gaat het niet alleen om de slimste kinderen en de hoogste opleidingen. De minder intelligente kinderen en kinderen met een ander talent moeten ons insziens evenzeer een kans op een betere toekomst hebben. Daarnaast ondersteunt het fonds incidenteel mensen die dat hard nodig hebben.

  Het scholingsfonds was eerst drieledig. Mensen konden via het fonds - onder voorwaarden - een kind voor een langere periode qua scholing financieel onder hun hoede nemen. Daarmee hebben we twee meisjes een studie laten volgen. Die formule hebben we inmiddels losgelaten. We concentreren ons nu op algemene ondersteuning. Ouders die tijdelijk krap zitten of net te kort komen, ziekenhuisopnames, een bepaalde periode die overbrugd moet worden, bijlessen, korte cursussen, lesmateriaal, een brilletje om beter te kunnen lezen, enz. Maar de constante zit hem in een soort buitenschoolse opvang en activiteiten, waarbij kinderen extra lessen krijgen, en dan niet alleen in Marokkaans, Frans en andere reguliere vakken, maar ook computerlessen, schoolreisjes, enz. Dus ook met hen de bergen in en leren hoe slecht het is om troep weg te gooien, welke bomen er groeien, hoe bergen ontstaan, welke gesteentes er zijn, enz. Nou ja, je kunt het allemaal wel invullen. Om hen beter voor te bereiden op het middelbaar onderwijs, maar hen ook een betere algemene ontwikkeling en plezier te geven. En, nogmaals, het gaat niet alleen om de slimme kinderen, maar ook en vooral om de achterblijvertjes die er tijdens de normale schooluren voor spek en bonen bijzitten (een soort remedial teaching dus).

  Bijkomend voordeel is dat het blijkbaar ook aanstekelijk werkt. In 2009 startten we bijvoorbeeld een kleuterklas, die tot dan toe nog niet bestond. Kinderen vanaf 3 tot 6 jaar zijn er welkom. Ze leerden knutselen, kleuren, klokkijken, zingen, er werd voorgelezen, enz. Een ongekende luxe in de bergen. De oudsten kregen bovendien voorbereidende lessen voor de lagere school. De school heeft de kleuterklasssen inmiddels in eigen beheer genomen. Hetzelfde geldt voor de computerlessen. De school heeft een computerlokaal ingericht met onze computers.
  En er worden door de school zelf nu uitstapjes en voorstellingen georganiseerd. Alleen wij zorgen ervoor dat ook alle kinderen kunnen meedoen.
  Groot was de voldoening toen de moeders van deze en andere kinderen ons vroegen of zij ook bij ons konden leren lezen en schrijven (ja, er is nog veel analfabetisme onder de vrouwen in de bergen). Natuurlijk kan dat. Sinds 2019 werden er ruim 40 vrouwen onderwezen. De animo is elk jaar weer groot. Met onze hulp hebben ze nu een eigen bufferfondsje opgericht.

 

 

   

  Om een en ander allemaal ook formeel in Marokko mogelijk te maken, hadden we daar een stichting opgericht met dezelfde naam. Het bestuur was samengesteld uit mensen die wat te betekenen hadden en konden. Gestudeerden en ervaringsdeskundigen. Er was veel animo om mee te helpen. Ondanks dat verliep niet altijd alles vlekkeloos en vlot. We moesten bijvoorbeeld omzichtig omgaan met procedures en cultuurverschillen. Het blijft een moeilijk proces, niet in het minst voor de bestuursleden. Ik heb daarom per 2023 besloten de stichting weer te laten opheffen en het geld weer in eigen hand te nemen. Met de oud-voorzitter heb ik een goede band en contact. Hij weet me te vinden als er geld nodig is.

  We hebben in de loop der jaren gelukkig veel kinderen en hun ouders op weg kunnen helpen, persoonlijke crises kunnen oplossen, twee meisjes een succesvolle carrière bezorgd, kortom een flink steentje bijgedragen aan hun betere toekomst. En dat zal ik blijven doen.

  Elke deelnemer betaalt standaard 15 euro aan het scholingsfonds. Wil je meer bijdragen of wil je meedoen ook als je (nog) niet met ons meegaat, dan is je gift uiteraard van harte welkom.

  Scholingsfonds Al Moustakbal (Nwa Arradene)
  NL76ASNB0708466648
  t.n.v. C. de Hoog te Moutier-Malcard (wordt alleen voor dit doel gebruikt)
  Moutier-Malcard
  Frankrijk

  Sjoekran bzef (oftewel, heel erg bedankt)!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  contact us: contact us.

   naar de startpagina

Welkom op de website  van Aziam Trek. Wandelreizen met een hart.

volgende pagina

de kleine lettertjes

reacties

publicaties

scholingsfonds

tell a friend

 

 

 

 

webmaster Aziam Trek - Marokko: Corrie de Hoog © 2007 - www.veilouqueri.com