AZIAM TREK -Imlil -Marrakech  

              

  Discover Morocco on foot -  Maak te voet kennis met Marokko - Découvrez le Maroc à pied   

groepswandelreizen

individuele wandelreizen

wandel je niet?

informeren reserveren

de mensen achter
Aziam Trek

waarom
Aziam Trek

scholingsfonds

reacties
publicaties

   naar de startpagina

 

 

berber girl 


  Zoals je hebt kunnen lezen op de pagina
  Waarom Aziam Trek geven we de mensen die voor ons werken vooral in het heden een steuntje in de rug. Als je ziet dat het werkt, vraag je je af of je niet nog meer kunt doen, voor de toekomst en ook voor anderen. Voor veel Marokkaanse mensen is hun analfabetisme een groot probleem en ze hebben er alles voor over om hun kinderen dat lot te besparen. Kinderen zijn hun toekomst, maar hebben hun kinderen wel toekomst?

  Daarom hebben we in 2007 een fonds in het leven geroepen; scholingsfonds AL MOUSTAKBAL NWA ARRADENE, Marrokaans/Berbers voor DE TOEKOMST VAN KINDEREN.
  Dit fonds moet het onder meer mogelijk maken om kinderen van wie de ouders dat niet kunnen betalen, toch te laten (door)leren. En dan gaat het niet alleen om de slimste kinderen en de hoogste opleidingen. De minder intelligente kinderen en kinderen met een ander talent moeten ons insziens evenzeer een kans op een betere toekomst hebben. Daarnaast ondersteunt het fonds incidenteel mensen die dat hard nodig hebben.

  Het scholingsfonds was drieledig. Mensen konden via het fonds - onder voorwaarden - een kind voor een langere periode qua scholing financieel onder hun hoede nemen. Een ander deel was bestemd voor algemene ondersteuning. Ouders die tijdelijk krap zitten of net te kort komen, ziekenhuisopnames, een bepaalde periode die overbrugd moet worden, bijlessen, korte cursussen, lesmateriaal, een brilletje om beter te kunnen lezen, enz. Maar de constante zat hem in een soort buitenschoolse opvang en activiteiten, waarbij kinderen extra lessen krijgen, en dan niet alleen in Marokkaans, Frans en andere reguliere vakken, maar ook computerlessen, schoolreisjes, enz. Dus ook met hen de bergen in en leren hoe slecht het is om troep weg te gooien, welke bomen er groeien, hoe bergen ontstaan, welke gesteentes er zijn, enz. Nou ja, je kunt het allemaal wel invullen. Om hen beter voor te bereiden op het middelbaar onderwijs, maar hen ook een betere algemene ontwikkeling en plezier te geven. En, nogmaals, het gaat niet alleen om de slimme kinderen, maar ook om de achterblijvertjes die tijdens de normale schooluren er voor spek en bonen bijzitten (een soort remedial teaching dus).

  Bijkomend voordeel was dat het blijkbaar ook aanstekelijk werkte. In 2009 startten we bijvoorbeeld een kleuterklas, die tot dan toe nog niet bestond. Kinderen vanaf 3 tot 6 jaar waren er welkom. Ze leerden knutselen, kleuren, klokkijken, zingen, er werd voorgelezen, enz. Een ongekende luxe in de bergen. De oudsten kregen bovendien voorbereidende lessen voor de lagere school.
  Deze kleuterschool is inmiddels overgenomen en voorgezet door de Marokkaanse onderwijsinspectie. Hetzelfde geldt voor de computerlessen. De school heeft onze computers overgenomen en heeft de lessen nu in eigen hand. En er worden door de school zelf nu uitstapjes en voorstellingen georganiseerd. We hebben onszelf dus een beetje overbodig gemaakt.

 

 

   

  Om een en ander allemaal ook formeel in Marokko mogelijk te maken, is daar een stichting opgericht met dezelfde naam. Het bestuur was samengesteld uit mensen die wat te betekenen hebben en kunnen. Gestudeerden en ervaringsdeskundigen. Ze waren allemaal erg gedreven. Ondanks dat verliep niet altijd alles vlekkeloos en vlot. We moesten bijvoorbeeld omzichtig omgaan met procedures en cultuurverschillen. Helaas heeft een ernstige ziekte en verhuizing van de meest actieve bestuursleden ertoe geleid dat ik de activiteiten van de stichting inmiddels op een laat pitje heb gezet. Teleurstellend ja, maar toch hebben we in de loop der jaren gelukkig veel kinderen op weg kunnen helpen, persoonlijke crises kunnen oplossen, twee meisjes een succesvolle carrière bezorgd, kortom een flink steentje bijgedragen aan hun betere toekomst.

  Overigens blijft er nog wel geld beschikbaar voor individuele hulp. Daarnaast onderzoek ik de mogelijkheden tot ondersteuning van een bestaand project, Amal Center in Marrakech, waar vrouwen en meisjes in achterstandsposities door culinaire training aan zelfvertrouwen en een baan worden geholpen.

  Wil je bijdragen of wil je meedoen ook als je (nog) niet met ons meegaat, dan is dat uiteraard van harte welkom.

  Scholingsfonds Al Moustakbal (Nwa Arradene)
  NL76ASNB0708466648
  t.n.v. C. de Hoog te Moutier-Malcard (wordt alleen voor dit doel gebruikt)
  Moutier-Malcard

  Sjoekran bzef (oftewel, heel erg bedankt)!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  contact us: contact us.

   naar de startpagina

Welkom op de website  van Aziam Trek. Wandelreizen met een hart.

volgende pagina

de kleine lettertjes

reacties

publicaties

scholingsfonds

tell a friend

bezoek onze Facebook pagina

 

 

 

webmaster Aziam Trek - Marokko: Corrie de Hoog © 2007 - www.veilouqueri.com